Wednesday, April 16, 2014

我不懂

你那不可理喻的优越感是什么?

主宰别人的自由?
禁锢别人的快乐?

对一个三岁小孩那样做,你不觉得你的不可理喻很幼稚可笑吗?

是否他的眼泪让你变态的感到心凉?因为你知道我会心疼。

小孩无辜,快乐无罪。

爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。这个道理如果太深奥,你不懂,那么因果报应你应该会迷信吧?

和一个三岁小孩斗统治力,你简直无知得比三岁小孩还不如。你的生命根本就是白活了!

不要造孽障啊!破坏小孩正常的心灵发展,你不懂后果会有多严重。

你成功的地方是:让我和他都哭了!

我们的不快乐会让你很快乐吗?要你不让我们如此相爱,妒忌他对我的依赖和爱。

爱的真谛不是你快乐就是我快乐吗?

我不懂…=.=!

posted from Bloggeroid

Monday, April 14, 2014

我记得---

走进快餐店
我记得
我上楼你下楼
我记得
我坐过你坐过的那个位子
我记得
我沾过你沾过的东炎酱
我记得
我约你你说不来
最后却拉着好朋友一起出现
我记得
你倒着胡椒粉
她拍着你的手假装要帮你撒更多
(那个画面最碍眼)

我还记得---
那天义卖会
你喂我吃咖喱鱼蛋的那一刻温馨
我也记得
毕业典礼那天
我挽着你的手拍照你的笑容似星星灿烂…

是的
你不记得的我都记得
直到有一天
我连你的样子都想不起…


posted from Bloggeroid

Thursday, April 10, 2014

落花时节又逢君

风铃花开的季节,春城无处不飞花。

仿佛…去年花里逢君别,今年花开又一年!

花开花落,风声雨声,你听到花落的声音吗?

花谢花飞飞满天,红消香斷有谁怜?

一朝春尽红颜老,花落人亡两不知。为您们上柱香,清理坟头上的枯枝落叶…

一堆净土掩风流,他年葬侬知是谁?随花飞到天尽头,天尽头何处有香塚?

从来花开易见落难寻,唯觉尊前笑不成。

伊人已乘仙鹤去,音容宛在烟袅袅。无可奈何花落去,且化春泥更护花!posted from Bloggeroid